Mimarlık ve İnşaat

Yönetim ve Diğer Hizmetler

Bir yapının ayakta kalması, yapının ilerlemesi ve ortaya çıkması işlemlerinin tamamında mimarlık hizmetleri söz konusudur. Bir yapının ilk aşamasından son aşamasına kadar bir mimar her zaman yapıyı ve süreci takip eder. Bu süreç içerisinde yer alan tüm işlemlerin çizimlere göre yapıldığından ve mühendislik açısından doğru yapıldığından emin olmak için gerekli kontrolleri daima yapmaktadır.

Mimarlık hizmetleri yalnızca kontrol sağlamak değildir. Mimari açıdan gerekli olan tüm hizmetler, etkili ve kaliteli bir şekilde sunulması gerekmektedir. Mimarlık hizmetleri süreç isteyen ancak sonucunda daima beklenin üstüne bir sonuç alınan bir süreçtir.

Mimarlık hizmetleri farklı aşamalardan oluşur. İlk olarak hazırlık aşaması yapılır. Hazırlık aşamalarında bir yapının dış tasarımları ve iç tasarımları kapsamında kararlar verilmektedir. İşverenin talepleri doğrultusunda gerekli olan ihtiyaçlar ve olanak durumları belirlenir. Yapılacak olan yapıya ait işveren tarafından temin edilen belgeler kontrol edilir. Projenin yapılması istenilen bölge incelenir ve gerekli tespitler yapılır. Ardından bölgeye uygun tasarımlar ortaya çıkartılarak, çalışmalar gerçekleştirilir. Yapılan tasarımlar eskiz tasarımlardır. Mimarlık hizmetleri içerisinde eskiz tasarımlar yapı hakkında ön bilgi veren ve düzeltilmesi gereken alanların bulunduğu kabataslak bir çizim olarak adlandırılan çalışmalardan oluşmaktadır.

Mimarlık hizmetleri kapsamında taslak bir çalışmanın ardından hazırlık çalışmaları yapılmaktadır. Fikir projesi içerisinde yer alan çalışmalarda kesit, perspektif gibi teknikler yapılarak çalışmalar gerçekleştirilir. Vaziyet planı, yerleşim planları, kat planları, görünüş esasları, mimari açıklama raporları ve gerekli ise alan-hacim hesapları yapılmaktadır. Bu aşamanın ardından ön proje çalışmaları yapılmaktadır. Ön proje içerisinde işverenin isteklerinin yapılması ile tüm ön görünüm ortaya çıkacaktır. Ön proje işverene sunulduktan sonra onaya sunulur.

Uygulama projeleri ile genel mimarlık hizmetleri bir sonraki aşamaya taşınmaktadır. Yapılan tüm çalışmalar bu noktada detaylı bir şekilde görünür ve projeye karar verilir. Çalışmaların odağında yer alan mimarlık hizmetleri uygulama projesinde yapılan yapının tüm detaylarını göstermek durumundadır. Vaziyet planları, yerleşme planları, kat planları, merdiven, cepheler gibi tüm alanlar yapılmaktadır. Bu proje de onaya sunulduktan sonra gerçeğe dönüştürülmektedir. Mimarlık hizmetleri kapsamında sunduğumuz tüm hizmetler de profesyonel bir ekip ile çalışmalar yapılmaktadır. Bu sayede tüm aşamalar kusursuz bir şekilde ilerlemekte ve kuralına göre yapılmaktadır.

Mimarlık hizmetleri kapsamında sunduğumuz tüm çalışmalarda, kural ve nicelikleri gözeterek hizmet vermekteyiz. Çalışmalarımızın ilk aşamasında sunduğumuz inceleme ve hazırlık aşamalarında detaylı projeler sunarak, çalışmanın sürecini doğru bir şekilde anlatmaktayız. Sunduğumuz çizim ve projelerde daima işverenin isteklerine uygun bir şekilde ilerlemekteyiz. Ancak yapı içerisinde işverenin isteğine ters düşen ve yapıyı bozan bir durum söz konusu olması halinde işveren ile karşılıklı olarak anlaşarak belirli düzeltmeler ve düzenlemeler yapmaktayız. Mimarlık hizmetleri kapsamında daima karşılıklı bir güven ve profesyonellik üzerine çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.

Mimarlık ve İnşaat Hizmeti Almak İstiyorum.

Aradığınız özelliklerde personel seçiminizde ikili mülakatlardan önce videolu mülakat sunumlarımızla size ihtiyacınız olan personeli daha hızlı seçme imkanı sağlıyoruz.

Bu alanda iş arıyorum.

Tüm Hizmetler